لطفا در هر سطر یک آدرس وارد کنید.

اقتصاد مقاومتی، درمان دردهای اقتصادی جامعه

نماینده ایلام در مجلس خبرگان، گفت: اندیشه اقتصاد مقاومتی یک برنامه عقلائی و درمان درد‌های اقتصادی جامعه است‌.