لطفا در هر سطر یک آدرس وارد کنید.

داستان می‌تواند از فاجعه جلوگیری کند

در نشست شبی با داستان برای زلزله‌زدگان آذربایجان گفته شد: یک داستان می‌تواند از فاجعه جلوگیری کند.